Tercüme Sektörünün Tarihsel Gelişimi ve Türleri

Mustafa Türk

Kısaca, diller ve kültürler arası aktarım olarak tanımlanabilecek tercüme, yıllar içerisinde büyük bir gelişme katetmiştir. Bu sektörün tarihi, oldukça eskilere dayanmaktadır. Öyle ki, henüz yazının bulunmadığı çağlarda insanlar, taş duvarlar üzerinde çeviri metinleri oluşturmuştur. Matbaanın bulunmasıyla birlikte tercüme, büyük bir rahatlık yaşanmış; tüm çağların en büyük buluşlarından biri olan bilgisayarın ve ardından da internet ağlarının hayatımıza girmesiyle birlikte de büyük gelişim göstermiştir. Ticari, sanayi ve kültürel ilişkilerin uluslararası boyuta taşınmasının ardından sektöre yönelik ilgi de gitgide artmıştır. Tercüme büroları, bu ilgiyi karşılayabilmek için kendi içlerinde sürekli bir iyileştirme politikası uygulamaya yönelmiştir. Günümüz Türkiye’sinde mevcut tercüme büroları, müşterilerine hem yazılı hem de sözlü alanda çeviri hizmeti sunmaktadır. Bu iki alanın da kendine has kuralları ve tercümanın dikkat etmesi gerektiği kriterleri bulunmaktadır.
tercume
Yazımızın başında da dediğimiz gibi tercüme sektörünün tarihi, henüz yazının bulunmadığı çağlara dayanacak kadar eskidir. Elbette ki, o dönemlerde alana has bir kurallar bütünlüğünün varlığından söz etmek imkânsızdır; ancak günümüze gelindiğinde bu bütünlüğün yakalandığı görülebilmektedir. Çeviri büroları, artık müşterilerine yazılı ve sözlü alanda çeviri hizmeti vermektedir. Yazılı türler başlığı altında; teknik, tıbbi, ticari, hukuki, edebi, akademik, web sitesi, yeminli gibi kollar yer almaktadır. Sözlü türler ise, simultane ve ardıl olarak iki ayrı kola ayrılmıştır. Hem yazılı hem de sözlü çeviri için denilebilir ki, çevirilerde herhangi bir hata ile karşılaşılmaması adına tercümanın uyması gereken birtakım kurallar vardır.

Tercüme hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve bu alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirici içeriğe ulaşmak için http://www.bogazicitercume.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Kurumsal hizmetin yanında bilgilendirici içerik barındıran site, tercüme hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgileri sizlerle buluşturmaktadır.

Selam olsun diyerek başlıyorum yazmaya. Yazılarımdan birkaçını okumuşsanız kafanızda bir Mustafa resmi canlanmaya başlamıştır. Silüet demek daha doğru olabilir aslında. Kütahya’nın dehşetli soğuklarının olduğu bir kış vaktinde gece yarısı doğmuşum. Geceye olan sevdamın kaynağı bu noktaya dayanıyor olabilir. Ve bu yazının devamı okunmak istenmiş olabilir.Devamı

Yorumlar